STRASUS: Serious Gaming

De logistieke sector wordt meestal gekenmerkt door veel fluctuatie, tijdsdruk en een gebrek aan ervaring van de medewerkers. Gamification is bedoeld om in-house training sneller te helpen implementeren en met minder invloed op het dagelijkse bedrijfsproces door de leerfase te verkorten.

Wat is serious gaming?

Serious gaming staat ook bekend in het Nederlands als "planning game" of "simulatie." Ondernemende actie en situaties worden beter begrepen door simulatie, gemaakt direct ervaarbaar gemaakt en kunnen dus gemakkelijker worden beoordeeld. Bijzonder complexe en onbepaalde situaties en onveilige scenario's worden door serious gaming spellen planbaar gemaakt.
Spelen is dynamisch. Medewerkers leren holistisch en dragen daardoor duurzamer bij aan het succes van het bedrijf.

1. Doelen


In het eerste werkpakket (AP1), wordt een serious game (SG) gemaakt, dat logistieke bedrijven on-the-job ondersteunt op verschillende niveaus in het creatieproces van een duurzaamheidstrategie en is bedoeld om het bewustzijn van de vele facetten van duurzaamheid te vergroten. Dit proces specificeert ook de stadia van de workshops (zie werkpakket 2 (AP2) voor een gedetailleerde presentatie).

Het is vooral belangrijk om strategisch denken aan te leren en de aandacht te vestigen op een evenwicht tussen de sociale, economische en milieuaspecten van een besluit. Door de speelse introductie tot de nieuwe vakgebieden wordt het leerproces niet als werk ervaren. Alleen al door het plezier dat ze eraan beleven kunnen medewerkers worden gemotiveerd om te leren. De eigen ambitie ontwaakt en medewerkers nemen uit eigen beweging uitdagingen aan. En dan is er ook nieuwsgierigheid: What's Next? Wat kunnen we nog meer doen? Kan ik de andere spelers de volgende keer verslaan?


Een serious game combineert geleerde kennis met toepassing: hierdoor leert men spelenderwijs bredere actiestructuren. Het leren gebeurt passief, terwijl spelers actief kunnen handelen zonder rekening te hoeven houden met sociale of lokale beperkingen of echte consequenties te hoeven vrezen.

2. Realisatie


Het planningspel zal worden ontwikkeld op basis van de computer-aided action learning aanpak, omdat deze methode zijn waarde heeft bewezen, met name voor actiegerichte doelgroepen (bijv. logisticians) en efficiënt leren mogelijk maakt.

Image