STRASUS - Strategische duurzaamheid

Duur van het project: juni 2017 tot en met september 2020

Projectfinanciering: INTERREG-V-A(www.Deutschland-Nederland.EU)

STRASUS wordt uitgevoerd in het kader van het programma INTERREG-Duitsland-Nederlanden met 1.071.158 euro door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van economie (Ministerie van economische zaken en klimaat), MWIDE NRW en de provincie Gelderland medegefinancierd.

Situatiebeschrijving


Duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen zal in de toekomst een fundamentele economische factor worden. Het MKB moet voldoen aan de eisen van hun klanten om als dienstverleners actief te kunnen blijven.

Sinds 2017 is de Europese verplichting van kracht voor grote bedrijven om MVO-informatie te publiceren (MVO-implementatiewet in Duitsland). Großunternehmen werden von KMU CSR-Informationen einfordern.

Het MKB beschikt niet over de nodige personele middelen om zelf een duurzaamheidsstrategie in te voeren, omdat ze alle zeilen moeten bijzetten om te kunnen concurreren op de markt.

De kosten voor externe consultants zijn hoog en nauwelijks betaalbaar voor het MKB in de logistieke sector. Consultants bieden vaak standaardoplossingen met weinig individualiteit. Helaas is de eigen knowhow van het MKB niet voldoende voor de MVO-problematiek van vandaag.

Doelstelling


Het STRASUS project ondersteunt Duitse en Nederlandse MKB's (kleine en middelgrote ondernemingen) in de logistieke sector bij de systematische ontwikkeling, voorbereiding en implementatie van een individuele duurzaamheidsstrategie.

Het onderwerp duurzaamheid resp. maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) omvat de bijdrage van bedrijven aan duurzame ontwikkeling vanuit een ecologisch, sociaal en economisch oogpunt, rekening houdend met de eisen van hun stakeholders. Ook in de logistieke sector is dit onderwerp in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden.
De belangrijkste doelgroep van het project is het MKB uit de logistieke sector in het grensgebied Rijn-Maas-Noord en Rijn-Waal, waarvan het concurrentievermogen ten opzichte van grote ondernemingen moet worden versterkt.

Procedure


Het STRASUS project is onderverdeeld in de volgende vier werkpakketten:

Wat de inhoud betreft:
1. Serious Gaming Module
2. Workshops

Administratief:
3. PR en marketing
4. Projectmanagement

In het werkpakket 1 , worden de planningmodules ontworpen, die vervolgens worden getest, gerealiseerd en toegepast in de workshops van werkpakket 2 tijdens de projectperiode. In werkpakket 3 ontwikkelen de wetenschappelijke projectpartners een model voor de verdere ontwikkeling van het concept van de workshop Serious Gaming in overeenstemming met de "train-de-trainer"-aanpak. Dit zorgt ervoor dat het holistische concept ook na het einde van het project aan de Duitse en Nederlandse kant met dezelfde kwaliteit, tegen betaling, kan worden voortgezet. Bovendien zal een doeltreffende communicatie met andere kleine en middelgrote ondernemingen (MKB's) uit de regio worden gewaarborgd en zal de verspreiding van het concept worden bevorderd. Werkpakket 4 behandelt het centrale projectmanagement van STRASUS.

Slider