ICIS – Maastricht University

ICIS (International Center for Integrated Sustainability) is het Wetenschappelijk Instituut van de Universiteit Maastricht voor duurzame ontwikkeling. De visie van ICIS is dat onderzoek, onderwijs en leren voor duurzame ontwikkeling een kennisbasis vormen voor beleidsvorming en innovatie in het streven naar duurzaamheid. ICIS draagt bij aan het wetenschappelijke debat over duurzame ontwikkeling, maar wil ook een constructieve maatschappelijke bijdrage leveren aan duurzaamheid in de praktijk. Hierdoor werkt ICIS intensief samen met andere partners zoals overheden, bedrijven, ngo’s en andere onderzoeksinstituten. ICIS organiseert MUST, de Graduate School die een PhD-programma en masterprogramma aanbiedt in duurzaamheidswetenschap en beleid.

ICIS, uw kennispartner voor duurzame ontwikkeling.